Povećanje proizvodnih kapaciteta – KK.03.2.1.06.0443

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

 • Kratki opis projekta

MANDOR NANDIĆ, Kovinotokarska radnja je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.0443  za provedbu projekta „Povećanje proizvodnih kapaciteta“ iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“.

Provedbom projekta doći će do povećanja proizvodnih kapaciteta proizvodnje, ljudskih kapaciteta za upravljanje novim tehnologijama , osigurati će  se povećanje ekonomičnosti i produktivnosti proizvodnje, cjenovne konkurentnosti,  većeg stupnja automatizacije proizvodnje   i energetske učinkovitosti u proizvodnji.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 06. studenog 2017. godine  do  06. lipnja  2018. godine.

 • Opći cilj projekta

Jačanje konkurentnosti obrta  na inozemnom tržištu, povećanje proizvodnih i tehnoloških kapaciteta, smanjivanje troškova proizvodnje, novo zapošljavanje uz primjenu načela održivog razvoja i doprinos zelenom gospodarstvu.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)

Povećanje proizvodnih kapaciteta obrta nabavom nove opreme za strojnu obradu metala  te unapređenje ljudskih kapaciteta za upravljanje novim tehnologijama i proizvodnjom.

 • Očekivani rezultati projekta
 • Povećani prihod od prodaje
 • Povećanje proizvodnih  kapaciteta
 • Otvaranje novih radnih mjesta
 • Ostvarenje investicije u obliku udjela privatnog ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva)
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi:   704.183,00 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 696.326,00 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 300.000,00 HRK

 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Nandora Mandića  na:

kovinotokarska.radnja@ri.t-com.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ovog  materijala  je isključiva odgovornost  MANDIĆ NANDOR, Kovinotokarska radionica